Moja SRO- zmena SRO
Zmena sro

Zmeny vo firmách sú bežnou vecou. Firma rastie a potrebuje zvýšiť základné imanie alebo doplniť predmety podnikania, zmeniť štatutárny orgán (konateľov), prípadne predať firmu alebo previesť obchodné podiely. Pre našich klientov preto v rámci zmien v obchodných spoločnostiach poskytujeme tieto služby:

  • zmena obchodného mena firmy
  • zmena sídla firmy
  • zmena alebo doplnenie predmetov podnikania
  • zvýšenie alebo zníženie základného imania
  • zmena základného imania z meny SKK na menu EUR
  • predaj firmy - prevod obchodných podielov
  • odvolanie konateľa
  • vymenovanie konateľa
  • usporiadanie valného zhromaždenia
  • prípadne iné

Zmena v SRO

názov služby cena za službu vrátane poplatku
do Obchodného registra
zmena obchodného mena spoločnosti 107,- €
zmena sídla spoločnosti 107,- €
zvýšenie základného imania spoločnosti 147,- €
zmena osobných údajov spoločníkov / konateľov 107,- € / 1 osoba
vymenovanie a odvolanie konateľa 107,- € / 1 osoba
predaj firmy - prevod obchodných podielov 107,- € / 1 podiel
rozšírenie predmetov podnikania - voľné živnosti 107,- €
rozšírenie predmetov podnikania - remeselné alebo viazané živnosti 117,- €
V uvedených cenách nie je zahrnutý prípadný poplatok Živnostenskému registru.
Pri nutnosti vykonania viacerých zmien súčasne sa cena služby nekumuluje, pre upresnenie ceny nás kontaktujte.
Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.