Moja SRO- založenie SRO
Založenie sro

Založenie s. r. o. zahŕňa tento postup:

  • odborná konzultácia
  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k registrácii na príslušnom Živnostenskom úrade a Obchodnom registri
  • kontrola podkladov a podpis dokumentov u notára alebo matrike
  • podanie dokumentov na Živnostenký úrad
  • po vydaní živnostenských oprávnení podanie Návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra
  • registrácia spoločnosti na príslušnom Daňovom úrade na daň z príjmu právnickej osoby (nie DPH, príp. iných daní)
  • po zápise spoločnosti do Obchodného registra doposlanie alebo odovzdanie všetkých dokladov súvisiacich so založením firmy, vrátane originálu Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, Potvrdenia o zápise spoločnosti do Obchodného registra a Výpisu z Obchodného registra

Založenie SRO - 1 spoločník

poplatky založenie SRO svojpomocne založenie SRO s našou službou
All inclusive
poplatok Živnostenskému registru
za voľné živnosti
5,- EUR / 1 predmet
(20 x 5,-EUR = 100,- EUR)
bezplatne
(neobmedzený počet voľných živností)
poplatok Obchodnému registru 300,- EUR 150,- EUR
odborná konzultácia a komplexné založenie min. 200,- EUR 115,- EUR
cena celkom 600 € * 265,- € **
* v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 15,- EUR / 1 predmet
** v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 7,50 EUR / 1 predmet

Založenie SRO - 2 spoločníci

poplatky založenie SRO svojpomocne založenie SRO s našou službou
All inclusive
poplatok Živnostenskému registru
za voľné živnosti
5,- EUR / 1 predmet
(20 x 5,-EUR = 100,- EUR)
bezplatne
(neobmedzený počet voľných živností)
poplatok Obchodnému registru 300,- EUR 150,- EUR
odborná konzultácia a komplexné založenie min. 230,- EUR 135,- EUR
cena celkom 630,- € * 285,- € **
* v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 15,- EUR / 1 predmet
** v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 7,50 EUR / 1 predmet

Založenie SRO - 3 spoločníci

poplatky založenie SRO svojpomocne založenie SRO s našou službou
All inclusive
poplatok Živnostenskému registru
za voľné živnosti
5,- EUR / 1 predmet
(20 x 5,-EUR = 100,- EUR)
bezplatne
(neobmedzený počet voľných živností)
poplatok Obchodnému registru 300,- EUR 150,- EUR
odborná konzultácia a komplexné založenie min. 260,- EUR 155,- EUR
cena celkom 660,- € * 305,- € **
* v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 15,- EUR / 1 predmet
** v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 7,50 EUR / 1 predmet

Založenie SRO - viac ako 3 spoločníci

poplatky založenie SRO svojpomocne založenie SRO s našou službou
All inclusive
poplatok Živnostenskému registru
za voľné živnosti
5,- EUR / 1 predmet
(20 x 5,-EUR = 100,- EUR)
bezplatne
(neobmedzený počet voľných živností)
poplatok Obchodnému registru 300,- EUR 150,- EUR
odborná konzultácia a komplexné založenie min. 290,- EUR 175,- EUR
cena celkom 690,- € * od 325,- € **
(pre upresnenie ceny nás kontaktujte)
* v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 15,- EUR / 1 predmet
** v prípade požiadavky na remeselný alebo viazaný predmet podnikania je nutné k celkovej cene pripočítať sumu 7,50 EUR / 1 predmet

Zápis fyzickej osoby do obchodného registra *

poplatky zápis svojpomocne zápis s našou službou
All inclusive
poplatok Živnostenskému registru
za voľné živnosti
5,- EUR bezplatne
poplatok Obchodnému registru 150,- EUR 75,- EUR
odborná konzultácia a komplexné založenie min. 100,- EUR 45,- EUR
cena celkom 255,- € 120,- €
* napr. autodopravca, ktorému vydal Povolenie Krajský úrad dopravy a pozemných komunikácií - Odbor dopravy, je povinný zapísať sa
do Obchodného registra alebo fyzická osoba podnikajúca na základe iného než Živnostenského oprávnenia.

Všetky uvedené ceny sú konečné.
Ak potrebujete založiť spoločnosť so štruktúrou, ktorá nie je uvedená v cenníku, kontaktujte nás pre upresnenie ceny.
Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.