Moja SRO- účtovníctvo
Účtovníctvo
Moja SRO- účtovníctvo

Naša spoločnosť poskytuje začínajúcim firmám podnikateľské poradenstvo pri rozbehu a v prípade požiadavky Vám sprostredkuje vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, daňové a podnikateľské poradenstvo prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý má v tejto oblasti mnohoročné skúsenosti.

Spoločnosť poskytuje komplexné služby v nasledovných oblastiach:

  • vedenie jednoduchého účtovníctva
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • vypracovanie daňového priznania DPH – mesačne, štvrťročne, súhrnný výkaz
  • mzdová a personálna agenda
  • vypracovanie rekonciliácií účtov, účtovných postupov a účtovnej závierky
  • výpočet dane z príjmov a vypracovanie daňového priznania PO a FO
  • daňové poradenstvo a daňová optimalizácia
  • štatistika
  • a mnoho ďalších...

Spoločnosť pravidelne sleduje významné zmeny v daňovej oblasti. Ponúka vysokú kvalitu poskytovaných služieb, profesionalitu a diskrétnosť pri spracovaní dát Vašej spoločnosti. Cenová ponuka bude vypracovaná na základe osobného stretnutia a "šitá na mieru".

Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.