Moja SRO- založenie SRO, zmena SRO, virtual office, účtovníctvo
Moja SRO- založenie SRO

Založenie s. r. o. zahŕňa tento postup:

  • odborná konzultácia
  • vypracovanie všetkých dokumentov potrebných k registrácii na príslušnom Živnostenskom úrade a Obchodnom registri
  • kontrola podkladov a podpis dokumentov u notára alebo matrike
  • podanie dokumentov na Živnostenký úrad
  • a mnoho ďaľších...

Moja SRO- virtual office

Každá firma musí mať zaregistrované sídlo v Obchodnom registri. Začínajúce firmy si dávajú sídlo spoločnosti najčastejšie tam, kde je adresa bydliska jedného zo spoločníkov alebo konateľov. Niektorí sa rozhodnú registrovať sídlo spoločnosti buď vo vlastnom priestore (kancelária, budova) alebo si zvolia sídlo spoločnosti v niektorom z VIRTUAL OFFICE.

Služba VIRTUAL OFFICE je výhodná vtedy, ak podnikateľ nechce mať sídlo spoločnosti u seba doma alebo nemá k dispozícii vlastný priestor, príp. ak ide o zahraničnú osobu, ktorá nemá inú možnosť si registrovať sídlo.

čítať ďalej... čítať ďalej...
Moja SRO- zmena SRO

Zmeny vo firmách sú bežnou vecou. Firma rastie a potrebuje zvýšiť základné imanie alebo doplniť predmety podnikania, zmeniť štatutárny orgán (konateľov), prípadne predať firmu alebo previesť obchodné podiely. Pre našich klientov preto v rámci zmien v obchodných spoločnostiach poskytujeme tieto služby:

  • zmena obchodného mena firmy
  • zmena sídla firmy
  • zmena alebo doplnenie predmetov podnikania
  • a mnoho ďaľších...

Moja SRO- účtovníctvo

Naša spoločnosť poskytuje začínajúcim firmám podnikateľské poradenstvo pri rozbehu a v prípade požiadavky Vám sprostredkuje vedenie účtovníctva, spracovanie miezd, daňové a podnikateľské poradenstvo prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý má v tejto oblasti mnohoročné skúsenosti.

čítať ďalej... čítať ďalej...
Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.