Moja SRO- virtual office
Virtual office

Každá firma musí mať zaregistrované sídlo v Obchodnom registri. Začínajúce firmy si dávajú sídlo spoločnosti najčastejšie tam, kde je adresa bydliska jedného zo spoločníkov alebo konateľov. Niektorí sa rozhodnú registrovať sídlo spoločnosti buď vo vlastnom priestore (kancelária, budova) alebo si zvolia sídlo spoločnosti v niektorom z VIRTUAL OFFICE.

Služba VIRTUAL OFFICE je výhodná vtedy, ak podnikateľ nechce mať sídlo spoločnosti u seba doma alebo nemá k dispozícii vlastný priestor, príp. ak ide o zahraničnú osobu, ktorá nemá inú možnosť si registrovať sídlo.

Pre našich klientov poskytujeme sídlo spoločnosti ako VIRTUAL OFFICE momentálne na adrese:

  • Sibírska ul. v Bratislave od 20,- EUR / 1 mesiac

VIRTUAL OFFICE zahŕňa tieto služby:

  • poskytnutie registračného sídla
  • príjem zásielok
  • notifikácia o prijatých zásielkach prostredníctvom e-mailu
  • doposielanie zásielok v dohodnutých intevaloch na Vami určenú adresu v rámci Slovenska alebo do zahraničia

Virtual office

názov služby cena za službu
VIRTUAL OFFICE - registračné sídlo spoločnosti
pri viazanosti na 6 mesiacov
29,- € / mesiac
VIRTUAL OFFICE - registračné sídlo spoločnosti
pri viazanosti na 12 mesiacov
25,- € / mesiac
VIRTUAL OFFICE - registračné sídlo spoločnosti
pri viazanosti na 24 mesiacov
20,- € / mesiac
Všetky uvedené ceny sú konečné.
Tieto webové stránky neposkytujú právne poradenstvo a právne služby v zmysle Zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov. V prípade, že naši klienti vyžadujú právne služby, spolupracujeme s osobami oprávnenými poskytovať takéto služby.
Prečo práve my?

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať najlacnejšie služby pre obchodné spoločnosti pri zachovaní 100 % kvality. V oblasti zakladania firiem máme niekoľkoročné skúsenosti. Každému klientovi sa snažíme maximálne uľahčiť podnikanie a pri každej nami poskytovanej službe hľadáme vždy tú najvhodnejšiu alternatívu.
Služby

- založenie sro

- zmena sro

- virtual office

- účtovníctvo

Kontakt

JOURNAL s. r. o.
tel.č.:
0903 214 094

e-mail:
info@mojasro.sk

Sociálne sieteChilliweb.sk- tvorba web stránok
Copyright © 2013 by Chilliweb. All rights reserved.